Nieuws

Wat gebeurt er in het veld?

Toon alle nieuwsitems

T is for tech

T is for Tech is het samenwerkingsverband dat door middel van co-creatie, techniek in de regio Amersfoort e.o. een sterke basis geeftSamenwerken en het imago van de techniekbranche een boost geven, meer instroom van mensen in de technische branche creëren. Dit alles met als doel dat de arbeidsvraag in de toekomst vervuld kan worden. 

De T staat niet alleen voor techniek, maar ook voor Talent, Toekomst en Trots. Een knap staaltje werk, echt vakwerk, wat jij aflevert. En wat in alles een belangrijk onderdeel is. Of het nu voor het bouwen van een vliegtuig is of voor het ontwikkelen van een game. Een sterk ontwikkelend vakgebied met baangarantie. Een Sterk Staaltje Techniek!

Meer over T is for Tech

Hoe

Hoe pakken we dit nu aan?

Door middel van 5 ontwikkellijnen namelijk:

1
Actueel, innoveren en verbeteren kwaliteit technisch onderwijs

Technische lessen geven aan vmbo (en mavo) leerlingen die niet voor techniek gekozen hebben. Techniek is namelijk overal, ook in de bijvoorbeeld de zorg of sport. Deze lessen zullen aansluiten bij wat bedrijven belangrijk vinden en bereiden voor op toekomstige beroepen. Dat is naast timmeren ook high tech en robotica. Voor leerlingen die al techniek gekozen hebben maken we de lessen nog interessantere met nieuwe technieken met hulp van het bedrijfsleven. Samen met het mbo voorkomen we overlap tussen vmbo en mbo en maken we het mogelijk om sneller een vmbo-mbo diploma te behalen.

Wat levert dat op?

 • Actueel technisch onderwijs toegankelijk voor iedere vmbo leerling
 • Deel van de keuzevakken worden bij/in samenwerking met bedrijfsleven en mbo verzorgd

Hoe doen we dat?

 • Doorontwikkeling keuzevakken vmbo bb/kb 
 • Aansluiting vmbo-mbo 
 • Ontwikkelen praktijkcomponent TL 

Meer weten?

Neem contact op met Bob Hofman bob@tisfortech.nl 

2
Professionaliseren en faciliteren techniekdocenten

De techniekdocenten krijgen meer ruimte om leerlingen te begeleiden. Samen met docenten van andere vmbo scholen, mbo en bedrijfsleven zullen zij hun technisch docentschap verder ontwikkelen. Denk hierbij aan het meelopen in een technisch bedrijf, een inspirerend bezoek aan het technisch mbo of het uitwisselen van ervaringen met technische docenten van andere scholen. Vakmensen uit het bedrijfsleven delen hun kennis en ervaring en verzorgen lessen in het onderwijs.

Wat levert dat op?

 • Meer aandacht voor leerlingen en ruimte voor maatwerk
 • Enthousiaste docenten met actuele kennis

HOe doen we dat?

Centraal staan de mogelijkheden voor hybride docenten in de regio, uitwisseling van vmbo docenten tussen vmbo scholen en de eisen voor en inzet van onderwijsassistenten. Docenten van de techniekscholen krijgen 40 uur per jaar beschikbaar voor een docentstage. Er is behoefte aan een overzicht van vraag en aanbod op het gebied van scholing van docenten. 

 • Bezetting op orde brengen 
 • Docentstage 
 • Inspireren docenten 

Meer weten?

Neem contact op met Carmen Huisman, carmen@tisfortech.nl

 

3
Motiveren jongeren voor techniek

Techniek is overal. Dat laten we jongeren ervaren door hen te laten kennismaken met alles van techniek. Van bouw tot installatietechniek, motorvoertuigen, metaal, robotica en procestechniek. Tijdens de Week van de techniek laten we jongeren oriënteren zodat zij een betere vervolgkeuze gaan maken. De gastlessen, bedrijfsbezoeken en stages laten zien hoe het in de praktijk van het technisch bedrijfsleven werkt.

Wat levert dat op?

 • Brede oriëntatie voor jongeren m.b.t. een toekomst in de techniek
 • Jongeren krijgen actuele informatie
 • Jongeren hebben een actueel en positief beeld van techniek

en dat doen we door:

 • vmbo week van de techniek 
 • bedrijfsbezoeken en gastlessen 
 • professionaliseren technische stages 

Meer weten?

Neem contact op met Petra Posthouwer, pposthouwer@corlaercollege.nl

4
Techniek zichtbaar op primair onderwijs

Ook op de basisschool gaan jongeren technieklessen volgen zodat zij al jong met allerlei soorten techniek kennismaken. Ontdekken staat hierbij centraal. Voor de hele regio worden technieklessen ontwikkeld en basisschooldocenten ondersteund bij de verzorging van de lessen. Het jaarlijkse techevent voor basisschoolleerlingen laat ook ouders kennismaken met de veelzijdigheid van techniek.

Wat levert dat op?

 • Lessenserie Wetenschap en Techniek voor PO
 • PO leerling heeft de veelzijdigheid van techniek ontdekt

Hoe doen we dat?

 • Technieklessen bovenbouw op basisscholen 
 • Maakkunde en begeleiding docenten basisscholen 
 • Techevent
 • Onderzoek naar techniek op primair onderwijs

 

Meer weten?

Neem contact op met Niels Wanner niels@tisfortech.nl

5
Centrale organisatie en samenwerking

Een centraal aanspreekpunt voor alle samenwerkingspartners zorgt voor afstemming in de regio. Vanuit dit punt worden bedrijfsbezoeken en gastlessen gecoördineerd en technieklessen ingepland. Hiervoor wordt een digitaal platform gemaakt. Ook is er een overzicht van de locaties voor de verschillende technische lessen. Voor de technische lessen die niet op bestaande locaties verzorgd kunnen worden, wordt een nieuwe locatie ingericht, de hotspot. Op deze manier zijn technische lessen voor alle leerlingen in de regio beschikbaar én is het mogelijk vernieuwende en kostbare technieklessen centraal aan te bieden. Samen werken we aan een eigentijds, realistisch en positief imago van het technisch onderwijs en bedrijfsleven. De hotspot is gevestigd in de Wereld van Techniek in Amersfoort.

Wat levert dat op?

 • Een duidelijk regionaal aanspreekpunt
 • Technisch onderwijs staat sterk in de regio
 • Technieklessen zijn actueel en beschikken over up to date apparatuur

Hoe doen we dat?

 • Centrale locatie
 • Centraal organiseren
 • Centraal gebruik maken van faciliteiten

Meer weten?

Neem contact op met Johan Wilbrink johan@tisfortech.nl

Resultaat overall

 • Meer vmbo leerlingen die doorstromen naar technisch vervolgonderwijs
 • Duurzame samenwerking tussen vmbo, mbo, po, bedrijven, gemeenten o.g.v. technisch onderwijs

Voor een volledig overzicht van ons verhaal bekijk onze infographic

Initiatief­nemers

Samenwerkings­partners